Konkurs "7 barw - 7 kolorów" rozstrzygnięty!

Gminne Centrum Kultury
ul. Tadeusz Buli 8,37-410 Ulanów

48 158763014
gckulanow@op.pl

Super User

Konkurs plastyczny pod hasłem „Wspomnienie z wakacji” zgromadził wielu chętnych i aktywnych twórców. Każdy z uczestników miał do wykonania pracę plastyczną techniką pastelową. Planem tej działalności była wystawa prezentująca laureatów i uczestników konkursu. Poziom wykonanych prac jest zróżnicowany, w związku z dużą rozpiętością wiekową od 7-16 lat, oraz umiejętnościami posługiwania się techniką pastelową. W konkursie udział wzięło 58 osób. Podkreślić należy duże zaangażowanie młodych twórców, wybór interesującego tematu, kompozycji, a także gamy kolorystycznej. Zorganizowany konkurs należy uznać za uzasadniony i pogratulować zwycięzcom nagrody. Przewodniczący konkursu: Zygmunt Ciosmak

Jury:

  1. Zygmunt Ciosmak - przewodniczący,
  2. Lidia Kłosowska - członek
  3. Agnieszka Kamińska - członek
  4. Izabela Tofilska - członek

Jury w w/w składzie nagrodziło następujących uczestników konkursu plastycznego w dwóch kategoriach wiekowych:
Kategoria I 7 – 10 lat
I miejsce: Wiktoria Dziura - PSP Kurzyna Średnia
II miejsce: Joanna Tybuś - PSP Ulanów
III miejsce: Patryk Andrzejewski - PSP Ulanów
Wyróżnienia:
Kinga Ciosmak - PSP Ulanów
Klaudia Wołoszyn - PSP Kurzyna Średnia
Mateusz Kuziora - PSP Kurzyna Średnia
Kategoria II 11 – 16
I miejsce: Wiktoria Gaik - Gimnazjum Ulanów
II miejsce: Justyna Mariańska - PSP Bieliny
III miejsce: Katarzyna Baran - PSP Bieliny